BBM : D55 CB 98A
WA : 0853 2023 77xx
info@frosid.com

Penelitian Kuasi Eksperimen di SMK Negeri 2 Kota BandungPelitian Skripsi di SMKN 2 Bandung
Terima kasih kepada kepala sekolah, bidang kurikulum, serta jajaran terkait yang telah memberikan izin penulis dalam rangka penelitian Skripsi Pendidikan di kampus bumi siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI dahulu IKIP-Bandung).

Adapun judul penelitian dalam penyusunan Skripsi penulis yaitu "Efektivitas Penggunaan Multimedia di dalam Pembelajaran Membaca Gambar Teknik di Jurusan Teknik Pemesinan (Studi Kuasi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Kota Bandung Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2010-2011".

Terima kasih juga kepada Bapak Wahyu M. Sueb dan Ibu N. Sutarsih selaku guru mata pelajaran Gambar Teknik di SMK Negeri 2 Kota Bandung yang telah membimbing dalam penyelesaian penelitian ini.

Terima kasih kepada siswa/siswi kelas X TP 7 dan X TP 8 SMK Negeri 2 Kota Bandung yang telah mengikuti dengan sabar dan penuh antusias dalam penelitian Skripsi penulis.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

Mudah-mudahan segala amal kebaikan mereka mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka berikan. Amiin....

Logo SMK Negeri 2 Kota Bandung


GALLERY PHOTO SISWA KELAS X TP 7 & X TP 8 SMKN 2 BANDUNG

KELAS X TP 7 SMKN 2 BANDUNG
Teknik Pemesinan X TP7 SMK Negeri 2 Kota Bandung
Teknik Pemesinan X TP7 SMK Negeri 2 Kota Bandung
Teknik Pemesinan X TP7 SMK Negeri 2 Kota Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 

SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
     
KELAS X TP 8 SMKN 2 BANDUNG
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung
Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung Kelas X TP 7 SMKN 2 Bandung

DAFTAR HADIR
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Kelas : X TP7   Wali Kelas : Nia Damayanti, S.Pd

NOMOR

Nama Siswa

L

Keterangan

Urt

NIS

P

1

10920009

Ramdan Firmansyah

L

 

2

10920063

Deden Alamsyah

L

 

3

11020429

Ahmad Johar Trifani

L

 

4

11020430

Ali Akbar

L

 

5

11020431

Ana Masitoh

P

 

6

11020432

Ana Prasetiyo

L

 

7

11020433

Angga Dinarudin Nur Arief

L

 

8

11020434

Aris Suryana

L

 

9

11020435

Arul Evansyah

L

 

10

11020436

Asep Setiawan

L

 

11

11020437

Toriq Salman Alparisi

L

 

12

11020438

Dayan Pamungkas Ependi

L

 

13

11020439

Dena Setiawan

L

 

14

11020440

Dianto Effendy

L

 

15

11020441

Febriawan Chandra Ramadhan

L

 

16

11020442

Ferry Firmansyah

L

 

17

11020443

Gilang Noer Ramdan

L

 

18

11020444

Ginanjar Iqbal

L

 

19

11020445

Iqbal Andiwilanov Sultansyah

L

 

20

11020446

Irvan Maulana

L

 

21

11020447

Luthfy Rahman Assidiq

L

 

22

11020448

Mohammad Iqbal

L

 

23

11020449

Muchamad Fauzan Jamal Mussalam

L

 

24

11020450

Prima Satria

L

 

25

11020451

Raden M. Irsan Bazar

L

 

26

11020452

Rahmat Selamet

L

 

27

11020453

Ramadhan Hidayat

L

 

28

11020454

Revi Alfarizi

L

 

29

11020455

Reza Muhammad Darojat

L

 

30

11020456

Rian Hardiana

L

 

31

11020457

Riki Ariyanto

L

 

32

11020458

Rizqan Rahmatillah

L

 

33

11020459

Sani Kurniawan

L

 

34

11020460

Sendhy Mardiana

L

 

35

11020461

Teguh Nugroho

L

 

36

11020462

Tetep Taryana

L

 


Kelas : X TP8   Wali Kelas : Ajang Dedi, S.Ag

NOMOR

Nama Siswa

L

Keterangan

Urt

NIS

P

1

10919771

Gama Dwiyanto Maulana

L

 

2

10919984

Septiana Mulyadi W.S

L

 

3

11020463

Agus Supriyadi

L

 

4

11020464

Ahmad Irawan

L

 

5

11020465

Angga Febrianto

P

 

6

11020466

Ari Mochamad Azhari

L

 

7

11020467

Deni Handani

L

 

8

11020468

Devit

L

 

9

11020469

Dicky Wandiawan

L

 

10

11020470

Edwin Maulana

L

 

11

11020471

Eri Nurul Badri

L

 

12

11020472

Erwin Wahyu Alamsyah

L

 

13

11020473

Faizal Ramdani H

L

 

14

11020474

Fariz Badrualam

L

 

15

11020475

Gilang Ramadhan

L

 

16

11020476

Hadian Solehudin

L

 

17

11020477

Hanan Ainan Nuha

L

 

18

11020478

Hardian Ranggali Rahman

L

 

19

11020479

Harris Gunawan

L

 

20

11020480

Imanuel Adhi N.W

L

 

21

11020481

Indra Andi Wijaya

L

 

22

11020482

Indra Maulud Subarkah

L

 

23

11020483

Ismansyah

L

 

24

11020484

Jaka Irianta Saputra

L

 

25

11020485

Joreina Inamas

L

 

26

11020486

Muhammad Taufik Zulfikri

L

 

27

11020487

Pryono Subagianto

L

 

28

11020488

Randi Rahdiansyah

L

 

29

11020489

Rizal Denanda Putra

L

 

30

11020490

Sabda Kurnia Alam Khatulistiwa

L

 

31

11020491

Sandy Windarwanto

L

 

32

11020492

Syahid Ahmad Waliyudin

L

 

33

11020493

Tedi Taryadi

L

 

34

11020494

Tresna Febriana

L

 

Tanggapan Anda???

Baca Juga Artikel TerkaitTinggalkan Komentar2 Respones to "Penelitian Kuasi Eksperimen di SMK Negeri 2 Kota Bandung"

Anonymous said...

bagus nih tapi foto cacan cuma sedikit


4:04 PM
Fahro said...

Mohon maaf, untuk gallery photo Kelas X TP 8 msh blom bapak update, coz bkp msh ada ksibukan.
Tp, jgn khawatir, nanti pasti bpk masukkan smua photo2nya..

Post a Comment

Previous Article Next Article
Home